IT biztonság szolgáltatások vállalatok részére: IT biztonsági tanácsadás és stratégia alkotás informatikai biztonsági szakértő kollégáinktól

Egy vállalat információbiztonsági szervezete és az ahhoz kapcsolódó képességek rendkívül összetettek és sokrétűek lehetnek. Mind a szervezet, mind az azt körülvevő környezet folyamatosan változik, aminek következtében új kihívások jelennek meg. Informatikai biztonsági szakértő csapatunk az IT biztonság teljes területén támogatja ügyfeleinket tanácsadóként, segítve, hogy elérjék a kívánt állapotot.

Szolgáltatásaink az IT biztonság területén

Törvényi megfelelés támogatása, informatikai biztonsági szabályzat és politika elkészítése

Legyen szó információbiztonsági vagy adatvédelmi törvényi megfelelésről, informatikai biztonsági szakértő csapatunk rendelkezésére áll. Segítünk ügyfeleinknek egy jövőálló informatikai biztonsági stratégia kialakításában, amely dinamikusan támogatja az üzleti célok elérését. IT biztonsági szakértőink elkészítik vagy felülvizsgálják a kapcsolódó dokumentumokat (pl. információbiztonsági politika, informatikai biztonsági szabályzat) egészen a szakterület specifikus technikai sztenderd szintig, és értékelik a hozzájuk kapcsolódó kontrollokat.

Információbiztonsági irányítási rendszer fejlesztése ISO 27001 alapokon

Az információbiztonság célja, hogy biztosítsa a digitális adatvagyon bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását. Az ISO 27001 az információbiztonság és ahhoz kapcsolódó irányítási rendszer (Information Security Management System – ISMS) nemzetközi szabványa. Az általa leírt keretrendszer és az abból eredő kontrollok immáron két évtizede adnak iránymutatást a vállalatoknak, független a méretüktől, szervezeti felépítésüktől és az iparágtól. Az ISO 27001 szabvány legfrissebb verziója 2022. október 25-én jelent meg, és négy területen (szervezeti, humán, fizikai és technikai), 93 kontrollal fedi le a vállalati információbiztonság legfontosabb követelményeit.​

A szabványosított irányítási rendszer a folyamatközpontú megközelítésen keresztül jelentősen könnyebbé teszi az információbiztonsági kockázatok csökkentését és kezelhető szinten tartását, növeli az alkalmazottak biztonságtudatossági szintjét és egyben egyértelmű üzenetet hordoz magában az ügyfelek számára a vállalat biztonság iránti elkötelezettségével kapcsolatban.

IT biztonsági szakértői csapatunk segít a már meglévő ISO 27001 szabvány megtartásában, felülvizsgálatában és fejlesztésében, illetve a keretrendszerből származó nemzetközi jó gyakorlatok felhasználásával támogatja Önt akár egy szabványfüggetlen információbiztonsági rendszer felépítésében.

ISO logo - IT biztonságI szakértő

Üzletmenet-folytonosság menedzsment ISO 22301 alapokon

A globális pandémia óta kénytelen voltak azok is megismerkedni az üzletmenet-folytonosság fogalmával, akik eddig ezt nem tették. Az üzletmenet-folytonosság menedzsment (Business Continuity Management – BCM) célja, hogy az üzleti vagy adminisztratív szolgáltatások tovább tudjanak működni incidens, sőt katasztrófa esetén is. Legfontosabb célja, hogy az üzleti és informatikai folyamatokat sérülés vagy leállás után visszaállítsa, lehetőleg a legkisebb kieséssel. A hatékony BCM az emberekre, folyamatokra és rendszerekre fókuszál, sikere a rendelkezésre álló erőforrásokon, a döntéshozói potenciálon, a tudatosan viselkedő munkatársakon és a kipróbált eljárásokon múlik.

A BCM elsősorban az üzleti folyamatokra fókuszál, és egyik legfontosabb eredményterméke az üzletmenet-folytonossági terv (Business Continuity Plan – BCP), amely szabályozza az eljárásrendet, az incidens/vészhelyzeti forgatókönyveket, illetve a kapcsolódó szerepköröket és felelősségeket. Informatikai szempontból meghatározó dokumentum a katasztrófa-elhárítási terv (Disaster Recovery Plan – DRP), a BCP azon része, amely az IT folyamatokra és képességekre fókuszál. A DRP elkészítése az IT üzemeltetésért felelős terület feladata. A DRP reaktív megközelítést takar, amelynek egyetlen célja, hogy az adott IT szolgáltatást a lehető leghamarabb visszaállítsa.

Az üzletmenet-folytonosság nemzetközileg elfogadott keretrendszerét az ISO 22301 szabvány adja. Informatikai biztonsági szakértő kollégáink a szabvány minden előnyét kihasználva, támogatást nyújtanak a hatékony üzletmenet-folytonossági rendszer fejlesztésében, beleértve az üzletmenet folytonossági szabályzat, a DRP tervek és a kapcsolódó dokumentumok (pl. teszt tervezési sablon, tesztelés riport) elkészítését.

ISO logo - IT biztonságI szakértő

Termék- és szolgáltatásfejlesztési tanácsadás az információbiztonság szemszögéből

A biztonságos projektek fejlesztésének alapszabálya a „security by design” elv követése. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a biztonságot nem utólag próbáljuk meg a termékünkbe vagy a szolgáltatásunkba implementálni, hanem az ötlet megszületésétől kezdve szem előtt tartjuk. IT biztonsági szakértőink a fejlesztési folyamatot végig kísérve támogatják az információbiztonsági elvek érvényesülését, igény esetén pedig etikus hacker szolgáltatások igénybevételével garantálják, hogy a piacra kerülő termék vagy szolgáltatás megfelel a legmagasabb szintű IT biztonsági követelményeknek.

IT biztonsági szakértő kollégáink a tanácsadói szolgáltatást mindig szállítófüggetlenül, az egyéni vállalati jellemzőket figyelembe véve végzik.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Támogatásra van szüksége
az IT biztonság területén?